Danmark Rundt i havkajak

“Det Rød Hvide Bånd”

Danmark rundt i kajak ruten
Tre mulige ruter til at ro Danmark Rundt i Havkajak.
Billede lånt af Havkajaroerne.dk

I sommeren 2018 besIuttede jeg mig for, at jeg efter endt uddannelse i vinteren 2019, vil erobre “Det Rød Hvide Bånd”. Jeg bliver den yngste roer og den anden der ror Danmark rundt om vinteren alene.

“Det Rød Hvide Bånd” erobres ved at ro rundt om Danmark via en løst fastlagt rute.  Ruten går rundt om Jylland, Sjælland og Fyn, turens længde er mellem 1100 km og 1500 km. Man skal starte ved Vidåslusen i Vadehavet og man slutter med at sætte hånden på Grænsesten nr. 1 som står ved Kollund Skov.

Turen skal være sammenhængende og jeg skal klare mig selv. Jeg må altså ikke ligge depoter ud, og når jeg laver kryds, f.eks. fra Ebeltoft til Sjællands Odde skal det foregå uden følgebåd.

Du kan læse mere om reglerne for det Rød Hvide Bånd og se hvem der tidligere har gennemført turen på Havkajakroerne.

Jeg vil under hele turen skrive dagbog og tage billeder, som jeg vil dele med dig her på min hjemmeside. 

Det handler om at ville det!